Apollon aportuje výcvikovou pomůcku napodobující pernatou