Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky uchovnění

Podmínky, za kterých jsou zařazováni do plemenitby psi a feny plemen, jejichž chov zajišťuje v rámci ČR Klub Bretaňských ohařů: http://www.breton.cz

Výčet plemen:

Bretaňský ohař (Epagneul Breton)

Auvergnéský ohař (Braque d´Auvergne)

Francouzský krátkosrstý ohař - typ gaskoňský (Braque Francais - Type Gascogne)

Francouzský krátkosrstý ohař - typ pyrenejský (Braque Francais - type Pyrénées)

Francouzský dlouhosrstý ohař (Epagneul Francais)

Saint-Germainský ohař (Braque Saint-Germain)

Italský krátkosrstý ohař (Bracco Italiano)

Italský spinone (Spinone Italiano)

 

Základní chovatelskou normou je Chovatelský řád ČMKU v Platném znění.

Pracovní a povahová kriteria:

Pro psy i feny plemen zařazených do KBO je vyžadováno buď:

a) splnění limitních známek podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů ČMMJ v platném znění v těchto disciplínách:

- nos 4

- vystavování 4

- hledání 3

- postupování 2

- klid po výstřelu 3

- poslušnost 3

( tyto limitní známky je možno získat na více akcích )

    anebo:

b) úspěšné absolvování některé z těchto zkoušek: FT, TAN, Memoriálu J.Luxe podle pravidel v platném znění;

Exteriérová a zdravotní kriteria:

​Nově k podmínkám chovnosti:

měření výšky na výstavě klubové výstavě nebo speciální + zápis výšky v kohoutku do posudku,

​prohlídka chrupu na klubové výstavě nebo speciální + zápis do posudku

​skus - kontrola na klubové výstavě nebo speciální + zápis do posudku

​barva oka na klubové  výstavě nebo speciální + zápis do posudku

​zbarvení na klubové výstavě nebo speciální + zápis do posudku

a) výstavní ocenění:

pes: nejméně "VELMI DOBRÝ"

fena: nejméně "DOBRÁ"

Toto výstavní ocenění musí být získáno ve věku nejméně 12 měsíců na výstavě, pořádané podle platných výstavních řádů (ČMKU,FCI).

b) vyšetření na DKK:

- Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A - C) jsou v chovu použitelní bez omezení.

- Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0).

- Jedinci s těžkým postižením stupně 4 (E) nemohou být použiti v plemenitbě.

 

Změna podmínek při vyhodnocování DKK

​        Dne 19.12.2017 byla předsedkyní podepsána upřesňující smlouva s MVDr. Lukášem Duchkem ohledně vyhodnocování RTG snímků dysplazie kyčelních kloubů u plemen, sdružených v našem klubu.

        Změna nastává ve způsobu úhrady vyhodnocení snímků. Částku 400, - Kč je nutno uhradit majitelem zvířete​ před vyhodnocením snímku na účet​  27-4570340267 / 100. Variabilní symbol bude začínat číslem 3 a zbytek čísla bude tvořit posledních pět čísel čipu, případně tetování. Nutnost platit částku na účet odpadá jedině v případě, že si necháte zvíře zrentgenovat přímo u MVDr. Duchka.

        V praxi to znamená, pokud si necháte zrentgenovat psa u svého veterinárního lékaře, udáte adresu vyhotovitele tj. MVDr. Lukáš Duchek, Jindrova 854 / 43, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, přijdete domů a obratem zašlete na již zmiňované číslo účtu 400,- Kč a uvedete variabilní symbol začínající číslem 3 plus poslední pětičíslí čipu ( popř. tetování ) rentgenovaného jedince. Poté vyčkáte, až vám výsledné vyhodnocení přijdou poštou.

        Tato smlouva vstoupila v platnost 1.1.2018 a je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Adresa veterinárního pracoviště, kde jsou vyhodnocovány snímky pro KBO: MVDr. Lukáš Duchek, Jindrova 43, 155 00 Praha 5

 

O postupu uchovnění psa anebo feny si můžete přečíst na webových stránkách klubu: http://breton.cz/chov.html

 

 OZNAČOVÁNÍ NÁLEZŮ RTG DKK ( HD )

slovní                             číselné                           písemné                         ostatní mezinárodně užívané

negativní                            0                                      A                                                     -

přechodný                          1                                      B                                                  - / +

lehký                                   2                                      C                                                    +

středně těžký                     3                                      D                                                   ++

těžký                                   4                                      E                                                  +++