Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky uchovnění

Podmínky, za kterých jsou zařazováni do plemenitby psi a feny plemen, jejichž chov zajišťuje v rámci ČR Klub Bretaňských ohařů: http://www.breton.cz

Výčet plemen:

Auvergnéský ohař (Braque d´Auvergne)

Bretaňský ohař (Epagneul Breton)

Dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer (Epagneul Francais)

Francouzský krátkosrstý ohař - typ gaskoňský (Braque Francais - Type Gascogne)

Francouzský krátkosrstý ohař - typ pyrenejský (Braque Francais - type Pyrénées)

Griffon Korhalsův (Griffon-Korthals)

Modrý pikardský ohař (Epagneul Bleu de Picardie)

Pikardský ohař (Epagneul de Picardie)

Saint-germanský ohař (Braque Saint-Germain)

Italský krátkosrstý ohař (Bracco Italiano)

Italský spinone (Spinone Italiano)

Portugalský ohař (Braque Portugais)

Burbonský ohař

Dánský ohař (Dansk Honsehund)

 

Základní chovatelskou normou Řády ČMKU v Platném znění (Zápisní řád a Řád ochrany zvířat při chovu psů).

Jejich ustanovení jsou pro všechny chovatele, zabývající se chovem výše uvedených plemen v ČR, závazná. Dopl´´ňující podmínky jsou stanoveny usnesením členské schůze KBO ze dne 12.03.2005. Usnesením členské schůze KBO ze dne 18.3.2017 byly schváleny aktualizační úpravy. Tyto podmínky byly stanoveny v souladu s vyhl. 192/2004 Sb. a zohledňují chovem sledované vlastnosti nebo znaky jednotlivých začleněných plemen.

Pracovní a povahová kriteria:

Pro psy i feny plemen zařazených do KBO je vyžadováno buď:

a) splnění limitních známek podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů ČMMJ v platném znění v těchto disciplínách:

- nos 4

- vystavování 4

- hledání 3

- postupování 2

- klid po výstřelu 3

- poslušnost 3

( tyto limitní známky je možno získat na více akcích )

    anebo:

b) úspěšné absolvování některé z těchto zkoušek: FT, TAN, Memoriálu J. Luxe podle pravidel v platném znění;

Exteriérová a zdravotní kriteria:

​Nově k podmínkám chovnosti:

měření výšky na výstavě klubové výstavě nebo speciální + zápis výšky v kohoutku do posudku,

​prohlídka chrupu na klubové výstavě nebo speciální + zápis do posudku

​skus - kontrola na klubové výstavě nebo speciální + zápis do posudku

​barva oka na klubové  výstavě nebo speciální + zápis do posudku

​zbarvení na klubové výstavě nebo speciální + zápis do posudku

a) výstavní ocenění:

pes: nejméně "VELMI DOBRÝ"

fena: nejméně "DOBRÁ"

Toto výstavní ocenění musí být získáno ve věku nejméně 12 měsíců na klubové nebo speciální výstavě, pořádané Klubem bretaňských ohařů z. s. v souladu s platnými výstavními řády (ČMKU,FCI) ( úprava z 18. 3. 2017). 

Součástí výstavního posudku (popisného) musí být i tyto údaje: kohoutková výška, skus, chrup, barva oka, zbarvení.

b) vyšetření na DKK:

- Každý do chovu zařazovaný jedinec musí absolvovat RTG kyčelních kloubů pro zjištění stupně postižení DKK nejdříve po dosažení věku 12 měsíců jedince.

- Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A - C) jsou v chovu použitelní bez omezení.

- Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0).

- Jedinci s těžkým postižením stupně 4 (E) nemohou být použiti v plemenitbě.

Adresa veterinárního pracoviště, kde jsou vyhodnocovány snímky pro KBO:

VETCENTRUM Duchek s. r. o., K Hájům 946, Praha 5 - Stodůlky

MVDr. Lukáš Duchek, Jindrova 43, 155 Praha 5

 

Dotazy zodpoví paní Márová na tel. čísle 775 688 637

 

Adresa veterinárního pracoviště, kde jsou vyhodnocovány snímky pro KBO: MVDr. Lukáš Duchek, Jindrova 43, 155 00 Praha 5

 

O postupu uchovnění psa anebo feny si můžete přečíst na webových stránkách klubu: http://breton.cz/chov.html

 

 

PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ - ANGLICKÝ KOKRŠPANĚL

 

                               Pes

1) chovnost bez loveckých zkoušek - absolvování dvou výstav po dovršení 12 měsíců věku (z toho jedna vyššího typu - mezinárodní, národní, klubová, speciální), s oceněním minimálně 1x výborná, 1x velmi dobrá. Ocenění musí být získáno od 2 různých rozhodčích.

kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa

skus nůžkový úplný ( tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plno-chrupý.

Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

ZDRAVÍ:

Vyšetření DKK musí být provedeno u akreditovaného veterináře po dovršení věku psa 12 měsíců. 

2) chovnost s loveckou zkouškou - absolvování jedné výstavy po dovršení 12 měsíců věku se známkou minimálně velmi dobrá + lovecká zkouška konaná v ČR

kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa

skus nůžkový úplný ( tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plno-chrupý

Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

ZKOUŠKY:

Jakákoli zkouška anglických loveckých španělů dle zkušebního řádu ČMMJ nebo FCI, na které se hodnotí nos, slídění a chování po výstřelu. 

ZDRAVÍ:

Vyšetření DKK po dovršení věku 12 měsíců. Vyšetření DKK musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře.

Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

Majitel chovného jedince musí být členem Klubu chovatelů loveckých slídičů, který zastřešuje chov anglického kokršpaněla v ČR.

                       

                                                       Fena

1) chovnost bez loveckých zkoušek - absolvování dvou výstav po dovršení 12 měsíců věku (z toho jedna vyššího typu - mezinárodní, národní, klubová, speciální) se známkami minimálně Velmi dobrá + Velmi dobrá

2) chovnost s loveckou zkouškou - absolvování jedné výstavy po dovršení 12 měsíců  věku se známkou minimálně Velmi dobrá + lovecká zkouška zkoušená podle zkušebního řádu pro slídiče

kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa 

skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plno-chrupý

Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

ZKOUŠKY:

Jakákoli zkouška anglických loveckých španělů dle zkušebního řádu ČMMJ nebo FCI, na které se hodnotí nos, slídění a chování po výstřelu

ZDRAVÍ:

Vyšetření DKK po dovršení věku 12 měsíců. Vyšetření DKK musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře.

Dědičné oční vady a choroby: Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní.  Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře. 

 

PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ - LAGOTTO ROMAGNOLO - ROMAŇOLSKÝ VODNÍ PES

Pes:

Věk: od ukončeného 12. měsíce

Varianta: 3x výstava ( z toho 2x výstava vyššího typu, minimální hodnocení VD - rozhodčí nijak nespecifikován)

Výkon - vlohy, zkoušky: 0

DKK: 0

Epilepsie: 0

Kohoutková výška: dle standardu

Chrup: skus nůžkový, nebo klešťový ( dle standardu)

 

Fena:

Věk: od ukončeného 12. měsíce

Varianta: 3x výstava ( z toho 2x výstava vyššího typu, minimální hodnocení VD - rozhodčí nijak nespecifikován )

Výkon - vlohy, zkoušky: 0

DKK: 0

Epilepsie:

Kohoutková výška: dle standardu

Chrup: skus nůžkový, nebo klešťový ( dle standardu )   

- jedinec musí být bez odchylek ve standardu a bez vylučujících vad

- bázlivý a agresivní jedinci nebudou uchovněni

e-mail: calma@seznam.cz

poradce chovu: Janická Stanislava, mobil: 732 872 300                   

 

 

 

 OZNAČOVÁNÍ NÁLEZŮ RTG DKK ( HD )

slovní                             číselné                           písemné                         ostatní mezinárodně užívané

negativní                            0                                      A                                                     -

přechodný                          1                                      B                                                  - / +

lehký                                   2                                      C                                                    +

středně těžký                     3                                      D                                                   ++

těžký                                   4                                      E                                                  +++

 

                                                      ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 

Výběrový chov:

Pes nebo fena, který(á) je oceněn(a) na více akcích typu (FT-GT) nebo získá ocenění CACIT (Res.CACIT) nebo CACT (res. CACT), na výstavě bude oceněn oceněním nejméně "velmi dobrý" a výsledek Rtg. DKK nepřesáhne stupeň 1(B), bude označen výběrový pes - výběrová fena. Páření dvou výběrových jedinců = výběrový chov.

- Jedinec, který získá na jarním nebo letním FT ocenění nejméně "VD" a na podzimním FT-|GT ocenění "V", je označen titulem "TRIALER". Tento mezinárodní titul se zapisuje do P.P. potomstva.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ A FEN:

Při žádosti o uchovnění jedince je potřeba poslat příslušnému poradci chovu tyto dokumenty - originál a oboustrannou kopii průkazu původu, kopie tabulek ze zkoušek, pokud nemá pes/fena, pouze zkoušku TAN. Ze zkoušek vloh je kopie tabulky potřeba proto aby bylo vidět, zda má dotyčný jedinec tzv. limitní známky a to známku 4 z vrozené chuti do práce, z nosu, vystavování a nejhůře známku 3 z klidu po výstřelu a hledání.

Dále je potřeba zaslat posudek z klubové, nebo speciální výstavy KBO, kde má pes/fena spočítané zuby, zjištěný skus a změřenou výšku. Posudek je platný tehdy, když jedinec absolvoval výstavu ve stáří více jak 12 měsíců. Posledním dokladem je výsledek z vyšetření RTG DKK. Všechny tyto doklady je nejlépe poslat doporučenou poštou, aby se případně daly dohledat.

Chovnost jedince začíná až ve stáří 17 měsíců i když splnil chovné podmínky už dříve.